De voedselindustrie staat voor een enorme opgave: produceren voor een groeiende wereldbevolking en tegelijk de milieu-voetafdruk terugbrengen. Het inzetten van plantaardige eiwitten helpt hierbij. Laarberg faciliteert als groene hub in de Achterhoek deze innovatieve ontwikkelingen.

Op Laarberg bevindt zich het Praktijkcentrum Eiwit Onderzoek. In een gezamenlijke laboratoriumfaciliteit vindt onderzoek plaats naar nieuwe plantaardige eiwitbronnen. ABC-Kroos B.V., die uit eendenkroos eiwit wint, maakt hiervan gebruik.

Verder zijn de bouwplannen voor een grootschalige bioraffinage door RMS in een vergevorderd stadium. Deze bioraffinage kan mest, afkomstig van de veebedrijven rondom Laarberg, volledig afbreken in eindproducten zoals vloeibare CO2, biogas en zuiver water. Op deze manier wordt het mestoverschot lokaal verwerkt en kunnen de eindproducten uitstekend in andere regio’s of landen worden ingezet.

Eiwittransitie

Meer weten over de eiwittransitie?

Meer lezen

Bioraffinage

Meer weten over de bioraffinage?

Meer lezen

ONTVANG onze nieuwsbrief

abonneren