Om klimaatverandering tegen te gaan en natuurlijke hulpbronnen te behoeden voor uitputting is het belangrijk de omslag te maken naar een duurzame economie. De overheid voert wettelijke maatregelen in om bedrijven te motiveren om stappen te zetten nemen. Op Laarberg wordt deze ontwikkelingen gestimuleerd.

Laarberg biedt ruimte aan schone energiebronnen en duurzame oplossingen. In het voorjaar van 2018 werd een 6 ha groot multifunctioneel solarpark ingericht. Op het Solarpark wordt niet alleen stroom voor 700 huishoudens opgewekt, maar het dient tevens voor waterberging, natuurcompensatie, fruitteelt en begrazing door schapen.

Het geplande tankstation van Kuster Olie vervult de reguliere opgaves van een tankstation, maar zet daarnaast in op alternatieve brandstoffen zoals LNG, een schonere vorm van aardgas, en groen gas opgewekt uit biomassa. Daarnaast biedt het een ruimte waar eigenaren van een elektrische auto kunnen wachten tot hun auto is opgeladen.

Laarberg stimuleert bedrijven duurzame oplossingen te kiezen voor productieprocessen en transport.

ONTVANG onze nieuwsbrief

abonneren