eiwittransitie

Resultaten van
PEO-symposium 2018

plannen voor de eiwittransitie

Transitieagenda Biomassa en voedsel

De transitieagenda Biomassa en voedsel (2018) is een ambitieus document van de Nederlandse overheid in het kader van het Grondstoffenakkoord ter stimulatie van de circulaire economie. In 2050 een geheel circulaire economie realiseren - dat is het doel. Enkele stellingen uit de agenda:

"Met de groei van de wereldbevolking is een duurzame eiwitvoorziening één van de grote duurzaamheids-vraagstukken voor de komende decennia."

"Vanuit het oogpunt van landbeslag, broeikasgasemissies en de ernstig verstoorde stikstofcyclus zijn trendbreuken nodig, in zowel de productie als de consumptie
van eiwitten."

"Actie: ondersteunen van (coalities gericht op) duurzame eiwitconsumptie (minder eiwitconsumptie en een verschuiving naar meer plantaardig eiwit in het dieet)."

Het symposium 'verdien uw succes met de eiwittransitie' op 26 april 2018 op bedrijventerrein Laarberg heeft vruchtbare ideeën opgeleverd. Deze zijn vertaald in drie concrete vervolgstappen:

1. Regionale telers van eiwitrijke gewassen motiveren door het geven van afzetgarantie

De geologische en klimatologische omstandigheden in Nederland zijn bijzonder geschikt voor de teelt van eiwitrijke gewassen zoals veldbonen, soja of luzerne. Deze worden echter op dit moment beperkt verbouwd, voornamelijk omdat agrariërs niet snel geneigd zijn om nieuwe gewassen te telen als de afname onzeker is. Tegelijkertijd bestaat er dankzij de eiwittransitie vanuit de agrofood-industrie een toenemende interesse voor deze gewassen. 

Wat gaan we doen?
Samen met regionale toeleverings- en verwerkingsbedrijven, retailers en cateraars zoeken we uit hoe de afzet van hoogwaardige plantaardige eiwitten gegarandeerd kan worden. We kunnen dan denken aan vleesvervangende, maar evengoed aan hybride producten. Vervolgens brengen we de  keten samen om te bespreken hoe we de verbouw van eiwitrijke gewassen  in de regio kunnen stimuleren. We zullen gelijktijdig  in overleg treden met The Protein Cluster (TPC) hoe zij ons daarbij kunnen ondersteunen.  

TPC is een platform voor ondernemers uit het midden- en klein bedrijf in Gelderland en Overijssel die (willen) profiteren van de groeiende vraag naar ingrediënten en producten op basis van plantaardige eiwitten. Voor meer informatie verwijzen we naar www.theproteincluster.com.

 2. Gedragsverandering en smaakacceptatie stimuleren bij kinderen

Er worden op dit moment in Nederland veel dierlijke en relatief weinig plantaardige eiwitten geconsumeerd. Dit is mede te wijten aan traditionele voedingspatronen. De balans zal moeten worden rechtgetrokken met het oog op een reductie van de voetafdruk en groeiende wereldbevolking. Een verschuiving naar het gebruik van plantaardige eiwitten kan worden gestimuleerd door kinderen op vroege leeftijd te laten wennen aan de smaak van plantaardige eiwitten. Verder zouden in supermarkten  vleesvervangers als volwaardige op zichzelf staande producten gepresenteerd kunnen worden. Maar ook scholen, overheden en ondernemingen kunnen meer vleesvervangende of hybride producten in de kantine aanbieden. 

Wat gaan we doen?
De Green Protein Alliance (GPA) heeft zich volgens het Green Protein Growth Plan ten doel gesteld om de vraag vanuit de consument naar plantaardige eiwitten te stimuleren. Ze richten zich concreet op 1) vraagvergroting, 2) educatie & bewustwording, 3) een krachtige, gedeelde en geloofwaardige boodschap van de gehele keten, en 4) een gunstig klimaat & organisatie van de sector die de transitie mogelijk maken.

Wij zullen de ideeën over gedragsverandering en smaakacceptatie met GPA bespreken. Wellicht kan GPA ook in de regio een voorlichtingsbijeenkomst voor scholen, gemeenten en ondernemingen organiseren.

3. Regionale hub op Laarberg voor de  procesmatige verwerking van eiwitrijke reststromen

Ondernemingen met veel eiwitrijke reststromen zijn gericht op hun core business, niet op het verwerken van reststromen. Reststromen in de voedingsindustrie gaan naar de veevoederbedrijven of verdwijnen rechtstreeks in de bio-vergisting. We moeten dan denken aan snijafval van groente verwerkende bedrijven, bierbostel van bierbrouwers of allerlei reststromen van de graan- en aardappelverwerkende industroe. Deze bevatten veelal hoogwaardige eiwitten die geraffineerd kunnen worden. De toepassing van nieuwe processen voor het winnen van deze eiwitten kan voor de producenten met eiwitrijke reststromen en voor de fabrikanten van procesinstallaties aantrekkelijk zijn. Daarbij is nog wel medewerking van de wetgever nodig. Een obstakel is dat reststromen vaak als afval worden beschouwd.

Op Laarberg zijn moderne technieken voor de verwerking van deze hoogwaardige eiwitten beschikbaar. Biorefinery Solutions (BRS) heeft een techniek ontwikkeld om eiwitten uit agrofood reststromen te halen. Verder is Collapro – een onderdeel van Ten Kate Vetten – op Laarberg in staat om dierlijke eiwitten uit dierlijke reststromen te halen. 

Wat gaan we doen?
We willen ondernemers motiveren om een regionale hub in de Achterhoek op te zetten voor het efficiënt opwaarderen van eiwitrijke reststromen op basis van nieuwe technologie. 

Voelt u zich aangesproken door één van deze punten? Wenst u verdere toelichting of wilt u bijdragen aan de realisatie? Neem dan contact op met ons, telefoon (0544) 76 00 00 of e-mail info@laarberg.nl

ONTVANG onze nieuwsbrief

abonneren