LAARBERG, RUIMTE VOOR ONDERNEMEN

Laarberg is door de provincie Gelderland aangewezen als regionaal bedrijvenpark voor de ontwikkeling van de bedrijvigheid in de Oost-Achterhoek. Bedrijven die de lokale bedrijventerreinen zijn ontgroeid kunnen hier terecht evenals ondernemingen die ruimte en ambitie zoeken om zich verder te ontwikkelen. Laarberg biedt in meerdere opzichten ruimte voor ondernemen. U vindt er voor u en uw medewerkers een plek waar u kunt inspelen op de behoefte van uw klanten en u bent verzekerd van een waardevolle locatie voor de toekomst van uw bedrijf. Regionaal Bedrijvenpark Laarberg is een samenwerking van de gemeenten Oost Gelre en Berkelland en wordt beheerd door een Gebiedsonderneming Laarberg CV.

De ambitie van Laarberg is de bindende economische schakel en duurzame motor van de bedrijvigheid te zijn voor de Oost-Achterhoek. Om dit te bereiken biedt het bedrijvenpark uitstekende faciliteiten, waarbij het zich met name richt op de drie topsectoren Maakindustrie , Food-Agro en Energie. Maakindustrie en Food-Agro zijn zeer sterk vertegenwoordigd in de regio. Tevens is op Laarberg ruimte voor zwaardere bedrijvigheid. Bedrijven tot en met milieucategorie 5 kunnen er terecht. De inrichting en zonering van het bedrijvenpark is hierop gebaseerd, zodat in het bestemmingsplan rekening wordt gehouden met activiteiten met meer impact op de omgeving.

Streven naar samenwerking

Streven naar samenwerking is belangrijk. Laarberg wil ruimte voor ondernemen creëren door de krachten te bundelen en kennis te delen. Het streven is koppelingen tot stand te brengen tussen de Maakindustrie, Food-Agro en Duurzaamheid. Het bevorderen van de samenwerking beperkt zich niet alleen tot Laarberg, maar geldt voor organisaties in de hele regio.
Steeds meer bedrijven gebruiken het ‘open innovatie model’ om producten met toegevoegde waarde te ontwikkelen. Dat vraagt om fysieke plekken als Laarberg waar de sector zich kan clusteren. Laarberg streeft naar een plezierige omgeving met veel toegevoegde waarde. Onderdeel daarvan zijn een hoogwaardige IT-infrastructuur, logistiek, ruimte voor trainingen en ondernemers die samenwerken in organisaties.

Innovatieve maakindustrie

De maakindustrie in de Achterhoek is goed vertegenwoordigd en dat geldt ook voor Laarberg. Het doel is deze sector te steunen en te faciliteren in de verdere ontwikkeling. Een sterk punt hierbij is het aanbod van geschoold en toegewijde medewerkers. Achterhoekers staan bekend om hun betrokkenheid bij het bedrijf en hun positieve werkhouding.
De variatie aan producten en sectoren bij de maakindustrie is groot. De chemische sector is vertegenwoordigd, maar er zijn ook veel metaal- of houtbewerkende bedrijven. Bij al deze bedrijven geldt dat productontwikkeling en het verbeteren van de productiemethoden cruciaal is. Vandaar dat innovatie, waar Laarberg ook aandacht aan besteedt, voor hen van groot belang is.

Speerpunt Food-Agro

Een speerpunt van Laarberg is de Food-Agro-industrie en met name ondernemingen die speciale biologische technieken toepassen om organisch materiaal te bewerken. Het resultaat van deze bewerkingen kan zijn de winning van energie (warmte, biogas), eiwitten, mineralen maar ook smaak- en geurstoffen. Speciaal voor deze bedrijven heeft Laarberg een biobased transitiepark, waar dit type bedrijven wordt samengebracht. Voor zover mogelijk faciliteert Laarberg deze bedrijven bijvoorbeeld door een Praktijkcentrum voor Eiwitonderzoek beschikbaar te stellen. In dit laboratorium kunnen de bedrijven onderzoek doen met als optie samen te werken en daarmee versneld vooruitgang te boeken.
De ontwikkeling van de Agro-Food-industrie op Laarberg biedt kansen aan de agrarische sector in de regio, zowel voor de dierlijke als plantaardige productie. Voor de dierlijke productie is de voorgenomen bouw van een bioraffinagefabriek interessant die het overschot aan mest omzet in water, mineralen en energie. De plantaardige sector is gebaat bij raffinagefabrieken die agrarische grondstoffen verwerken tot producten met toegevoegde waarde met als resultaat grotere kansen op de afzetmarkt.

Duurzaamheid hoog in het vaandel

Ook Laarberg heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Duurzame energie springt er bij Laarberg uit. Behalve een zonne-energie-park van circa 6 ha wordt er aandacht besteed aan andere duurzame energiebronnen, zoals houtpellets voor verbrandingsovens of in de toekomst de productie van biogas. Daarnaast richt Laarberg zich ook op het gebruik van duurzame bouwmaterialen en installaties.

Gunstige ligging

Het Regionaal Bedrijvenpark Laarberg ligt aan de rand van Nederland maar ook dichtbij de grens met Duitsland. Dit is een gunstige ligging. Het park bevindt zich hiermee in het hart van de Twents-Achterhoekse bedrijvigheid. Ook is het bedrijvenpark nationaal en internationaal goed bereikbaar. Vanaf 2018 beschikt Laarberg over een eigen op- en afrit van de vernieuwde N18 en dit zorgt voor een uitstekende aansluiting op het nationale en internationale wegennet.

Vleugels uitslaan op Laarberg

Laarberg is een uitstekende plek voor ondernemingen om de vleugels uit te slaan. Het bedrijvenpark heeft een moderne uitstraling, vooruitstrevende faciliteiten en een gezond, inspirerend ondernemersklimaat. De combinatie van de verschillende typen bedrijvigheid, met name de speerpunten Maakindustrie, Food-Agro en Duurzaamheid biedt volop kansen voor samenwerking met bedrijven op Laarberg en in de regio. Deze samenwerking wordt gestimuleerd. Het streven is een gezond, toekomstgericht ondernemersklimaat te creëren waarvan de inwoners van Oost-Nederland profiteren.

Vraag informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van Laarberg, de ondernemingen die er nu gevestigd zijn en de kansen voor uw bedrijf, neem contact op met het team van de gebiedsonderneming

Historische achtergrond

De locatie van Laarberg is al eeuwen in gebruik voor land- en bosbouw. De historie is terug te vinden op het huidige bedrijvenpark. Zo is de naam Laarberg afkomstig van een boerderij die op deze plek heeft gestaan: Erve Laarberg.

Het gebied heeft een belangrijke rol gespeeld in het thema dat Groenlo de nodige bekendheid geeft, de Tachtigjarige Oorlog. De aanvalslinies die Groenlo in 1672 afsloot van de buitenwereld, is nu nog zichtbaar op Laarberg. Deze zogenaamde Grolse linie wordt gemarkeerd door de groene zone op Laarberg die vanaf de nieuwe oprit van de N18 in westelijke richting loopt. Onderdeel van de linie is de vesting Groot Hoornwerk direct aan het begin bij de oprit.

Contact

Regionaal Bedrijvenpark Laarberg
Den Sliem 13
7141 JE Groenlo

T (0544) 76 00 00
E info@laarberg.nl

Stel een vraag
Versturen

ONTVANG onze nieuwsbrief

abonneren