Laarberg compenseert bomenkap door aanplant half hectare groen

17 oktober ’22. Op bedrijventerrein Laarberg in Groenlo worden op twee plekken bomen gekapt. Dit is noodzakelijk om de kavels in de uitbreidingsplannen die de gemeenteraad dit voorjaar goedkeurde, te realiseren. Omdat Laarberg het bedrijventerrein wel zo groen mogelijk wil houden, is gekozen voor een ambitieus compensatieplan waarvan de aanleg al is gestart. Het betreft een nieuwe houtwal van bijna een half hectare groot met ongeveer duizend bomen en struiken. Op 29 november zullen de eerste bomen de grond ingaan.

De gemeenteraad van Oost Gelre stemde op 22 februari dit jaar in met het bestemmingsplan voor de uitbreiding van Laarberg Noord, vanwege de grote waarde van het duurzame bedrijventerrein voor de lokale en regionale economie. Om die ontwikkeling mogelijk te maken, moesten een houtwal in het noorden en een aantal bomen langs de Panneman helaas worden gekapt. Aan de westzijde van Laarberg Noord wordt een grote houtwal van een halve hectare terug geplant, op de grens tussen het bedrijventerrein en het omliggende landschap.

Waarde voor lokale economie

De raad van Oost Gelre legde in februari het gemeentebesluit tot uitbreiding als volgt uit: “Laarberg en deze uitbreiding zijn belangrijk voor onze lokale economie. Ondernemingen geven lokaal geld uit en trekken medewerkers en inwoners aan. Veel organisaties tonen nu interesse voor bedrijvenkavels. Die kavels moeten worden gerealiseerd, want we willen dat die zich hier vestigen. En niet elders.”

Begeleid door ecoloog

Laarberg heeft een ecoloog in de arm genomen die vanaf nu standaard adviseert bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein. Directeur Joost Okkema: “Natuur en bedrijf moeten hier in balans blijven. Laarberg ís nu eenmaal een bedrijventerrein, maar wel zo groen en duurzaam mogelijk.” De ecoloog helpt bij het behouden van bomen voor zover mogelijk en het inpassen van waardevolle groenstructuren in nieuwe verkaveling. Dat is een puzzel, die niet altijd past. Als er toch gekapt moet worden, dan zorgt de ecoloog dat Laarberg aan alle voorwaarden voldoet en dat terugplaatsing elders met zoveel mogelijk oog voor biodiversiteit gebeurt. In totaal wordt twee keer het aantal vierkante meters groen dat wordt verwijderd, aangeplant.

Uitstel door ransuil

Een gemeentelijke vergunning voor de kap was niet nodig, aangezien het bomen binnen de bebouwde kom betreffen. Eén van de belangrijkste voorwaarden was wel dat er geen dieren verblijven in de bomen. Er is daarom maanden gewacht met de kap, totdat de jongen uit een nest met ransuilen waren uitgevlogen en de moeder zich had verplaatst naar één van de nestkasten die daarvoor speciaal waren geplaatst.

Aanplant nieuwe bomen

De ondernemers op het terrein willen duurzaam ondernemen. Daarom is Laarberg na het besluit in februari, eerst begonnen met de aanleg van 2 hectare nieuwe groenstructuren, zodat die tijdig tot wasdom kunnen komen. Om het verlies van de huidige bomen te compenseren, heeft de Gebiedsonderneming groenvoorziener Biljoen opdracht gegeven om eind november een nieuwe houtwal aan te planten. Die is zo’n 4500 m2 groot met zo’n duizend bomen en struiken – variërend van een jaar of twee oud tot wat meer volwassen laanbomen. Tussen de bomen zullen lage begroeiing, bloemen en gras worden geplant. Met de aanleg van de walcontouren is vorige week al begonnen.

Plant mee op 29 november

Op 29 november a.s. zullen de bomen de grond ingaan. Laarberg is van plan daar geïnteresseerde bewoners van Groenlo bij te betrekken.

Meer informatie over de invulling van die dag volgt snel!