Toekomstgericht
voor bedrijf, mens en natuur

Wie Laarberg bezoekt zal zich verbazen. Over het groen, de inpassing van het terrein in het landschap en de duurzame voorzieningen. De ideale plek voor toekomstgerichte bedrijven die geen onderdeel willen zijn van het probleem, maar van de oplossing.

De circulaire afvalstromen en bouwprojecten op het terrein zijn gefocust op het recyclen van materialen. We hebben een solarpark, slaan water op en bieden duurzame brandstoffen aan. De natuur wordt waar mogelijk beschermd en gestimuleerd.

Een vruchtbare omgeving voor bedrijf, mens en natuur? Het kan op Laarberg

Onze groene ambities

Al vanaf de oprichting in 2010 helpen we niet alleen ambitieuze ondernemers, maar werken wij ook met hen, de provincie en gemeenten aan de realisatie van een ambitieus groenplan. Verschuif de balk en zie de resultaten.

Gerealiseerd

0/600
bomen geplant
+0
bomenratio
0 kWh
zonne-energie opgewekt

Meer weten? Stel gerust je vraag!

Edwin Hondorp is als stedenbouwkundige vanaf het eerste uur bij Laarberg betrokken. Hij weet als geen ander wat Laarberg kan betekenen voor bedrijven, maar ook voor medewerkers, omwonenden en het landschap. Nu en in de toekomst. Heb je hier vragen over? Neem dan gerust contact op.

“Werkgelegenheid stimuleren, fijne werkplekken creëren en de natuur behouden. Dat gaat op Laarberg prima samen”