Energie delen is vermenigvuldigen: masterstudent Ewout zoekt naar slimme oplossingen voor Laarberg

Masterstudent Energy Science Ewout Verschuur

Ewout Verschuur is een ambitieuze masterstudent Energy Science aan de Universiteit Utrecht. In samenwerking met Enova, specialist in energie management systemen, kijkt hij naar innovatieve oplossingen voor Bedrijventerrein Laarberg, met als doel een duurzamer en efficiënter energiegebruik. 

Gridcongestie: een gezamenlijke uitdaging

Gridcongestie, ook wel netcongestie genoemd, is een overbelasting van het elektriciteitsnetwerk, waardoor bedrijven slechts beperkte toegang tot elektriciteit hebben en moeilijk kunnen uitbreiden. Om dit in de toekomst te kunnen voorkomen, kan een Smart Energy Hub een oplossing zijn. Hierin wordt de gezamenlijke energiecapaciteit gedeeld en zo optimaal mogelijk gebruikt.

Efficiënte energie-uitwisseling tussen bedrijven

Het onderzoek richt zich op het verkennen van de mogelijkheden van een Smart Energy Hub. In plaats van elk bedrijf een aparte verbinding met het net te geven, worden bedrijven in een Hub met elkaar verbonden. Zo kan overtollige (duurzame) energie van het ene bedrijf direct naar een ander bedrijf worden gestuurd dat op dat moment meer energie nodig heeft. Dit vermindert de druk op het elektriciteitsnet en maakt het systeem (kosten)efficiënter en effectiever.

De technische uitdagingen

Ewout onderzoekt de technische haalbaarheid van de Smart Energy Hub, waarbij hij kijkt naar hoe de energie gedeeld kan worden, welke (prijs)afspraken daarbij nodig zijn en hoe zo’n Hub beheert kan worden.

Zijn onderzoek is een waardevolle aanvulling op eerder werk door Bind en Koolen Energy Projects. Hij baseert zijn onderzoek op de verzamelde data van Laarberg en ontwikkelt daarmee een model om het energieverbruik verder te kunnen analyseren.

Doel is om inzicht te krijgen in de technische kant van de Hub, zoals de mogelijkheden en kosten van het systeem en de betrouwbaarheid ervan. Hij onderzoekt ook hoe gedeelde opbrengsten en kosten beheerd kunnen worden en hoe bedrijven samen kunnen investeren in de Hub.

Verwachtingen en impact

Ewout verwacht dat zijn onderzoek veel mensen zal verrassen. “Ik denk dat veel mensen niet beseffen hoeveel ruimte je op je aansluiting kunt creëren door simpelweg energie te delen. Zonder grote investeringen kun je al veel bereiken door samen te werken,” zegt Ewout.

Voor Laarberg kan dit waardevolle inzichten opleveren. Door gezamenlijk in innovaties als deze te investeren, bereid bedrijventerrein Laarberg zich voor op een duurzame toekomst.

Toekomstvisie

Ewout’s project loopt tot begin oktober. Hij hoopt dat zijn werk een blijvende impact zal hebben. Zijn onderzoek kan een blauwdruk vormen voor andere bedrijventerreinen in Nederland met soortgelijke uitdagingen. Daarnaast biedt het Laarberg waardevolle inzichten in welke typen bedrijven het beste passen bij hun energieprofiel, om zo duurzaam te kunnen groeien.

Door de samenwerking met Laarberg, hoopt Ewout te kunnen laten zien dat de energietransitie niet alleen noodzakelijk is, maar ook veel kansen biedt. Laarberg kijkt uit naar de samenwerking en de uitkomsten van zijn onderzoek.