Onderzoek naar Smart Energy Hub op Laarberg

Verduurzaming van bedrijven en bedrijventerreinen is een belangrijke opgave. Ook op Laarberg is dit een actueel thema. Maar het Nederlandse energienetwerk staat onder druk en dat maakt verduurzaming of uitbreiding soms lastig. Op steeds meer plekken ontstaan knelpunten: netcongestie. Het gaat dan zowel om congestie op afname (bedrijven kunnen niet méér piekvermogen afnemen dan ze gecontracteerd hebben) als congestie op teruglevering (bedrijven met zonnepanelen kunnen geen stroom terugleveren naar het net).

Netcongestie voorkomen

Een Smart Energy Hub is een oplossing voor dit probleem. Binnen zo’n Hub wordt de opwek, het gebruik, de opslag en de conversie van energie lokaal geregeld. Door de diverse piekmomenten bij bedrijven te inventariseren en beter op elkaar af te stemmen, wordt gezorgd voor balans. Het grote voordeel is dat bedrijven minder afhankelijk zijn van het hoofdnet. Bovendien biedt dit ruimte om uit te breiden en te verduurzamen.

Toekomstbestendig

Ook voor de toekomstbestendigheid van Laarberg kan een Smart Energy Hub een aantrekkelijke optie zijn. Daarom hebben we advies- en ingenieursbureau Bind in samenwerking met Koolen Energy Projects opdracht gegeven om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Bind gaat om te beginnen met een aantal grootverbruikers op Laarberg in gesprek over data, ambities en toekomstplannen. Koolen Energy Projects gaat de uitkomsten van het onderzoek omzetten naar praktisch advies over de invulling en benodigde investeringen.

Meer informatie

Op de aankomende VVE-ledenvergadering van Laarberg op 29 november verzorgen Bind en Koolen een presentatie over Smart Energy Hubs en het onderzoek. Er is dan ook gelegenheid om vragen te stellen. Wil je meer weten of denk je graag mee over dit onderwerp? Wij horen het graag!