Veelbelovende onderzoeksresultaten Smart Energy Hub op Laarberg & Den Sliem

Het haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van een Smart Energy Hub voor Laarberg en Den Sliem is afgerond. Zie ook ons eerdere artikel hierover. Voor het onderzoek heeft Advies-en ingenieursbureau bind het merendeel van de bedrijven met een grootverbruikersaansluiting gesproken over hun huidige energieverbruik en toekomstplannen.

Van deze bedrijven is een analyse gemaakt over:

  • Het elektriciteitsverbruik per uur over een heel kalenderjaar;
  • De fysieke aansluiting;
  • De contractwaarden;
  • En de toekomstplannen.

Het resultaat van deze analyse oogt veelbelovend voor een samenwerking binnen een Smart Energy Hub. Zo blijkt bijvoorbeeld een dat op het piekmoment in 2023, slechts 45% van het totaal gecontracteerde vermogen benut was. Dat betekent dat er op dat moment collectief nog 55% ruimte beschikbaar zou zijn. De mogelijkheden voor het herverdelen van deze ruimte wordt nu verder onderzocht.

Nieuwe kansen

Naast het perspectief op een collectieve samenwerking, blijkt uit het onderzoek dat er ook volop kansen zijn voor 1-op-1 samenwerkingen tussen de bedrijven onderling. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van zonnepanelen op het dak van een naastgelegen bedrijf. Hierdoor kunnen bedrijven elkaar op korte termijn al helpen bij de groeiende energievraag en tegelijkertijd stappen zetten richting verduurzaming.

Koolen Energy Projects is in contact met deze bedrijven om hierin te adviseren. Ook nieuwe bedrijven met interesse in o.a. zonnepanelen, laadpalen en accu’s kunnen zich melden voor advies.

Toekomstperspectief

De mogelijkheden richting een Smart Energy Hub op Laarberg en Den Sliem worden nu verder onderzocht. In tussentijd zijn er ook al diverse initiatieven gestart voor deelprojecten. Binnenkort volgt hier meer informatie over.