Nestkasten voor kerkuil, mussen en vleermuizen Panneman geplaatst

Laarberg wil verantwoord omgaan met haar omgeving. Zo ook met de aanstaande sloop van de oude boerderij Panneman. Natuuronderzoek heeft vastgesteld dat in de boerderij een kerkuil, huismussen en vleermuizen verblijven: beschermde diersoorten. Om te zorgen dat deze soorten in het gebied kunnen blijven, zijn er nestkasten opgehangen in de omgeving van de boerderij.

Voorwaarde voor sloop

De kerkuil, huismussen en vleermuizen zijn beschermde diersoorten. Maar aangezien de boerderij te vervallen is om te restaureren of te laten staan, hebben de gemeente en Laarberg besloten tot sloop. Gezien de dieren is een ontheffing nodig: toestemming voor de sloop waaraan aan aantal voorwaarden zitten verbonden. “Een belangrijke voorwaarde is dat de dieren een andere verblijfsplek aangeboden krijgen”, aldus Bas Voerman, ecoloog bij Laarberg en eigenaar van Ecochore.

Gewenningstijd essentieel

De kasten moeten circa een half jaar in de omgeving aanwezig zijn voordat de vastgestelde verblijfplaatsen in de boerderij gesloopt mogen worden. Voerman benadrukt het belang van deze gewenningstijd: “Het is belangrijk dat de dieren de tijd hebben om de nieuwe locaties te ontdekken en eraan wennen. Zo vergroten we de kans dat ze er ook daadwerkelijk gebruik van gaan maken.”

Binnen de territoria

Voor de huismussen en vleermuizen zijn de kasten aan de omringende bomen opgehangen, omdat er geen geschikte bebouwing op korte afstand van de boerderij beschikbaar was. Voor de kerkuil is er een kast in een boom aangebracht en een kast in een schuur op iets grotere korte afstand. Bas Voerman licht toe: “De locatie van de kasten is zorgvuldig gekozen op basis van het leefgebied van de soorten. Zo valt de kast voor de kerkuil binnen zijn territorium.”

 

Flora en fauna in de schijnwerpers

Laarberg hecht veel waarde aan de flora en fauna op en rondom het bedrijventerrein. Zo zijn er op verschillende locaties op Laarberg bloemrijke bermen aangelegd, bomen geplant, is er veel plek voor water en zijn er al veel nestkasten geplaatst. Bas Voerman benadrukt het belang hiervan: “We zijn natuurlijk een bedrijventerrein dus de natuur moet soms ‘wijken’. Maar we willen de natuur zoveel mogelijk integreren in ons bedrijventerrein. Het is mooi om te zien dat dit ook werkt en dat de natuur zich hier toch kan ontwikkelen.”

Verantwoorde aanpak van monumentale boerderij

De sloop van de boerderij Panneman ligt gevoelig omdat het een monumentale boerderij betreft. Laarberg en de gemeenten hebben onderzocht of restauratie mogelijk was, maar de boerderij is té vervallen en zal moeten worden gesloopt. Niet alleen gaat Laarberg op een respectvolle manier om met de aanwezige flora en fauna; waardevolle bouwmaterialen uit de boerderij worden hergebruikt en aangeboden aan monumentale depots.