Oost Gelre en Achterhoek scoren hoog op lijst Economische Toplocaties 2022

Uit het onderzoek naar Economische Toplocaties 2022, uitgevoerd door Bureau Louter en Elsevier Weekblad, blijkt dat de Achterhoek en gemeente Oost Gelre hun economische prestaties aanzienlijk hebben verbeterd in vergelijking met vorig jaar. Sterker nog, Oost Gelre pakt plek 3 in de lijst van toplocaties landelijke gemeenten.

Innovatieve bedrijven en industrie vinden steeds vaker hun weg naar de Achterhoek, en met name naar de gemeente Oost Gelre. De regio staat bekend om zijn sterke industriële netwerken en de aanwezigheid van hoogopgeleide professionals. Dat wordt duidelijk uit het onderzoek Toplocaties 2022, uitgevoerd door EW en Bureau Louter. Oost Gelre staat hoog in de top van Top 50 gemeentelijst van economische locaties in Nederland en blijkt zeer aantrekkelijk voor bedrijven die op zoek zijn naar een innovatieve en duurzame vestigingsplaats.

Achterhoek één van sterkste stijgers

De Achterhoek stijgt in de ranglijsten snel.

  • van 11 naar 7 Economische prestaties totaalscore industrie regio
  • van 41 naar 37 Economische prestaties van stadsgewesten én regio’s totale bedrijvigheid

De regio behoudt de 3e plek Economische prestaties MKB-industrie. Hiermee staat de Achterhoek in de Top 5 van regio’s met de sterkste positieve ontwikkeling. Volgens het rapport van Bureau Louter is er in de Achterhoek sprake van een opkomende maakindustrie, waarbij innovatie en duurzaamheid centraal staan. Ook de voedingsindustrie, technologiebedrijven en circulaire industrie zijn in opkomst.

Vitale netwerken

De regio scoort bovengemiddeld op economische prestaties, vooral in vergelijking met het noorden en westen van Nederland. “In de Achterhoek zijn de afgelopen decennia, soms zelfs eeuwen, vitale netwerken gevormd. In debatten over industrie krijgen zulke krachtige ‘ecosystemen’ buiten de Randstad vaak weinig aandacht, ondanks hun belang voor de lokale, regionale én landelijke economie.”

Achterhoekse gemeenten doen het goed

Wat betreft economische prestaties industrie, zijn er slechts zeven regio’s met drie of meer gemeenten in die top-50. De Achterhoek is daar een van. Oost Gelre iseen van de gemeenten in de regio die opvalt als een aantrekkelijke vestigingsplaats voor innovatieve bedrijven.

Oost Gelre pakt 3e plaats

De gemeente Oost Gelre heeft haar positie op de lijst van economische toplocaties ook verbeterd en behoort zelfs tot een van de sterkste stijgers van gemeenten in de top-50. De gemeente neemt de 3e plaats in op de ranglijst van Top 40 landelijke gemeenten wat betreft totale bedrijvigheid, de 11e plaats in de totale lijst economische prestaties top-50 gemeenten industrie en de 17e plaats wat betreft Top 40 landelijke gemeenten industrieel MKB.

Innovatief in veel sectoren

Oost Gelre wordt geprezen vanwege haar ondernemersklimaat, waarin veel aandacht is voor innovatie en duurzaamheid. De gemeente komt in het onderzoek sterk naar voren als vestigingsplaats voor innovatieve bedrijven in de elektrotechniek en machinebouw, de voedingsindustrie en metaal. Sectoren die ook op Laarberg veel vertegenwoordigd zijn.

Investeren in samenwerking

Het rapport van Bureau Louter en Elsevier Weekblad benadrukt dat de economie in de Achterhoek zich in een uitdagende fase bevindt, waarin veel kansen en bedreigingen elkaar afwisselen. Ze adviseren overheden en bedrijven daarom om te blijven investeren in innovatie en samenwerking. Dezelfde conclusie bereikten de sprekers en deelnemers recent tijdens aan het event De Kracht van de Regio op Laarberg.

Over het onderzoek

In het onderzoek van Elsevier Weekblad en Bureau Louters wordt gekeken naar verschillende factoren, zoals het aantal startups per duizend inwoners en de toegevoegde waarde van bedrijven en instellingen per duizend inwoners.

Bronnen:

https://www.elsevierweekblad.nl/economie/achtergrond/2022/02/welke-gemeenten-zijn-de-economische-toplocaties-van-2022-841418/

https://www.ewmagazine.nl/economie/achtergrond/2022/12/regio-drijft-op-industrie-35529w/

En uiteraard het onderzoek van Bureau Louter.